CHI EE - WAT USA - O programe

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

WAT USA - O programe

O programe

Program Work and Travel ponúka obzvlášť výhodnú príležitosť pre vysokoškolákov na celom svete spoznať kultúru a život v USA.  Je to možnosť pracovať spolu s americkými študentmi a zahraničnými študentmi v sezónnych zamestnaniach. Program umož?uje účastníkom zarobiť si a cestovať v USA po tom, ako skončia účastníci svoje pracovné obdobie, je možnosť stráviť zvyšok pobytu cestovaním a spoznávaním USA.

Program WaT umož?uje vysokoškolským študentom nielen spoznať kultúru a život v USA, ale zohráva významnú úlohu pri rozširovaní rozhľadu a zlepšení jazykových schopností aj pre študentov, ktorí pochádzajú z menej solventných rodín.

Podľa zákona účastníci programu WaT nemajú povolené pracovať v nasledovných oblastiach: Camp counselor, Park ranger, Aupair, Domestic helper, Letectvo, Zdravotníctvo, Zdravotná starostlivosť.

Priemerná hodinová mzda v USA sa pohybuje približne okolo 7,50 USD, pričom minimálna hodinová mzda by nemala klesnúť pod 5,50 USD. V prípade, že ide o povolania, kde sa k zárobku dostávajú tringelty (tips) je minimálna hodinová mzda 2,15 USD. Mzdy a celkové pracovné podmienky sa v jednotlivých štátoch a u jednotlivých zamestnávateľov líšia.

 

Self placement s asistenciou (Samostatné vyhľadanie práce a ubytovania)

Účastník musí mať zabezpečenú prácu do termínu určeného CHI – EE a účastník je zodpovedný za vyhľadanie  práce  aj ubytovania v USA. Každý zamestnávateľ požaduje inú dĺžku, ktorú je účastník povinný odpracovať. Podmienky sa odlišujú od prípadu k prípadu, čo sa týka ubytovania, ceny ubytovania, hodinovej sadzby a pracovného času.Účastník sa na dané záležitosti informuje u zamestnávateľa a podľa toho aj uzaviera potvrdenie o práci.

CHI poskytuje asistenciu prostredníctvom kontaktov na potencionálnych zamestnávateľov.

 

Full Placement (Asistencia pri umiest?ovaní)

CHI asistuje  pri hľadaní zamestnania formou zorganizovania Job Fairu, kde sa účastníkom ponúknu voľné  pozície od rôznych zamestnávateľov. Nábor sa bude robiť formou intervíí priamo na Job Fairi. CHI bola splnomocnená zamestnávateľmi na  sprostredkovanie zamestnania pre účastníkov a uzatváranie zmlúv medzi účastníkom a zamestnávateľom. CHI zárove? poskytne kompletný popis pracovných pozícií a ďalšie doplnkové informácie. CHI asistuje účastníkom pri výbere zamestnania len jedenkrát. CHI neumiest?uje účastníkov druhýkrát v prípade, že účastník sám odstúpi od zmluvy.

Ohľadom termínov a miesta konania Job Fairu Vás bude CHI-EE informovať  prostredníctvom e-mailu. Účastník a  zamestnávateľ by mali nadviazať kontakt a potvrdiť zamestnanie pred príchodom účastníka do USA. Účastník je povinný dodržať termín nástupu do zamestnania podľa vopred dohodnutých podmienok.

 

CHI USA Work and Travel program poskytuje :

 • DS-2019  vízovú dokumentáciu
 • 4 mesačné komplexné zdravotné poistenie, ak má študent záujem predĺžiť si pobyt o 2 týždne na cestovanie, musí sa pripoistiť na vlastné náklady
 • komplexnú orientáciu ohľadom programu
 • poradenstvo CHI pre ubytovanie na CHI internet Web: www.chinet.org
 • príručku pre účastníkov programu
 • administratíva a dozor pre program
 • 24 hodinová pomoc v núdzi
 • Asistencia pri prihlasovacom a vízovom procese pre obidve verzie (kompletizácia dokladov)
 • Asistencia pri kompletizácii dokladov pre vydanie DS 2019
 • Asistencia formou poskytnutia kontaktov na zamestnávateľov v prípade verzie Self Placement s asistenciou

Cena neobsahuje:

 • vreckové pre program
 • dopravné náklady
 • vízový poplatok
 • poplatok za evidenciu v SEVIS systéme

Skratky jednotlivých štátov USA nájdete tu.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA