CHI EE - WAT USA - Podmienky účasti

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Pracovno – poznávacie pobyty » Work and Travel » Work and Travel v USA »  Podmienky účasti

WAT USA - Podmienky účasti

Kandidáti, ktorí sa hlásia na CHI USA Work and Travel program by mali súčasne spĺ?ať:

  • Vek: medzi 18 a 30 rokov.
  • Denní študenti na vysokej škole v rodnej krajine (nie absolventský ročník).
  • V prípade prvého ročníka je podmienkou pre žiadosť o víza na program WAT predloženie potvrdenia  o ukončení ročníka. V prípade, že do termínu vízového pohovoru záujemca o program Work and Travel ešte nemá vykonané všetky skúšky letného semestra si ambasáda vyhradzuje právo na individuálnu konzultáciu.
  • Dobré anglické jazykové znalosti. Schopnosť komunikovať a existovať v anglicky hovoriacom prostredí.
  • Schopnosť dokumentovať vhodné finančné zabezpečenie pre pobyt a to pri príchode do USA (minimálne 800 USD, doporučujeme 200 USD v hotovosti, ostatné peniaze v šekoch, alebo na karte)
  • Schopnosť komunikovať s agentúrou samostatne a nie za pomoci rodičov, alebo iných príbuzných.  V prípade, že bude v mene študenta komunikovať pričasto iná osoba, bude to agentúra považovať za známku nesamostatnosti a tým aj nevhodnosti osobných vlastností účastníka pre tento druh programu.
  • Spoločnou podmienkou všetkých druhov pobytov je dobrý zdravotný stav, bez vážnych dlhotrvajúcich  alebo  chronických chorôb,  ktorý   nevyžaduje špeciálnu starostlivosť počas pobytu, k čomu požadujeme lekárske potvrdenie.
  • Účastník by nemal mať prerušené štúdium v čase žiadosti o vízum. Ak mal účastník prerušené štúdium v minulosti, malo by to byť v čase žiadosti o vízum min. jeden rok od prerušenia štúdia.
  • Účastník musí byť držiteľom platného pasu. Pas musí mať platnosť 6 mesiacov po návrate študenta a v pase musí byť voľná strana pre pečiatku víza J-1. Je zodpovednosťou účastníka, aby mal svoj pas v požadovanom stave.
  • Účastníci programu Work and Travel musia byť ochotní vzhľadom na tento druh programu podstúpiť určité nároky na čas a organizačné zabezpečenie týkajúce sa programu Work and Travel v jeho záverečnej fáze. To znamená  koncom mája a v júni a byť ústretový čo sa týka odovzdávania dokumentov do agentúry a dodržiavania pokynov agentúry v tomto období. Toto obdobie sa vyznačuje zvýšenými nárokmi na študentov, čo sa týka školských povinností. Každý účastník by mal individuálne zvážiť svoje schopnosti zvládnuť skúškové obdobie a zárove? aj nároky na účastníka, ktoré vyplývajú  zo zabezpečenia jeho skorého odchodu do USA.

Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA