CHI EE - O Programe

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

O Programe

ACADEMIC YEAR PROGRAM – ŠTUDIJNÝ POBYT NA STREDNEJ ŠKOLE

 

Druh programu:

Študijný pobyt na stredných školách v Nemecku.

Ubytovanie: 

Zabezpečené spolu so stravou v starostlivo vybranej v hosťovskej rodine

Vek: 

Program je určený študentom stredných škôl vo veku 15 – 18 rokov v čase príchodu do Nemecka, výhodné je absolvovať pobyt tak, aby ste v Nemecku nemuseli navštevovať 4. ročník.

Dĺžka trvania:  

Môžete si zvoliť tri varianty pobytu a to buď celý akademický rok (2 semestre), polrok (1 semester) a to jesenný alebo zimný, alebo kratší pobyt v trvaní 3 mesiacov.

Dozorovanie študenta: 

O študentov sa starajú špeciálni pracovníci našej partnerskej organizácie v Nemecku.

Poobed?ajšie aktivity:

Školy ponúkajú určité možnosti využitia voľného času v oblasti kultúry, športu a prípadne aj vzdelávania

Umiestnenie škôl:

Študenti sú umiest?ovaní po celom území Nemeckej spolkovej republiky. Pre Vašu orientáciu uvádzame najčastejšie umiestnenia: v blízkosti miest Hamburg, Hannover, Kiel, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Bonn, Frankfurt, Mainz a Berlín.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA