CHI EE - Podmienky účasti

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Odborné stáže » Internship USA » Internship USA »  Podmienky účasti

Podmienky účasti

Podmienky účasti na programe ITP:

 • vek 18-35 rokov
 • byť študentov VŠ s absolvovaním minimálne 2 semestrov vysokoškolského štúdia alebo čerstvým absolventom, ktorý dokončil školu nie pred viac ako 1 rokom
 • študijný odbor musí byť v korelácii s ITP
 • doklad o znalosti angličtiny aspo? na úrovni stredne pokročilý (aspo? 550 bodov zo skúšky TOEFL alebo ekvivalent)
 • schopnosť vyplniť a skompletizovať požadované dokumenty (životopis, list hosťovskej firme, 4 ks  fotografií pasového formátu, 3 odporúčania)
 • potvrdenie o návšteve alebo ukončení školy (diplom) v angličtine
 • opakovaná účasť na programe internship je  možná, ale v inom odbore špecializácie
 • podpísanie dohody „Learning and Training Plan Agreement“ medzi záujemcom a hosťovskou firmou s náčrtom internshipu
 • maximálne 12 mesiacov práce

 

Podmienky účasti na programe Training:

 • vek minimálne 20-40 rokov
 • absolvent VŠ s jednoročnou praxou mimo USA vo svojom študijnom odbore alebo absolvent SŠ s päťročnou praxou mimo USA vo svojom študijnom odbore
 • doklad o znalosti angličtiny aspo? na úrovni stredne pokročilý (aspo? 550 bodov zo skúšky TOEFL alebo ekvivalent)
 • schopnosť vyplniť a skompletizovať požadované dokumenty (životopis, list hosťovskej firme, 4 ks  fotografií pasového formátu, 3 odporúčania)
 • potvrdenie o návšteve alebo ukončení školy (diplom) v angličtine
 • opakovaná účasť na programe je  možná – ale práca nesmie byť v rovnakom odbore a medzi jednotlivými Training programami musí byť dvojročná prestávka
 • podpísanie dohody „Learning and Training Plan Agreement“ medzi záujemcom a hosťovskou firmou s náčrtom práce
 • maximálne 18 mesiacov práce

 

Podmienky účasti na programe STEP:

 • vek 18-30 rokov
 • návštevnícke víza
 • doklad o znalosti angličtiny aspo? na úrovni  min. stredne pokročilý (aspo? 550 bodov zo skúšky TOEFL alebo ekvivalent)
 • 1-3 mesiace práce

Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA