CHI EE - Au-pair

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Pracovno – poznávacie pobyty »  Au-pair

Podrobnosti

Au-pair

Au Pair program bol vytvorený ako vzdelávací a kultúrno-výmenný program. Umož?uje za neobvykle výhodných podmienok dlhodobý pobyt v zahraničí so všetkými jeho priaznivými vplyvmi na osoný rozvoj účatníka.

Au Pair sa stáva plnohodnotným členom hosťovskej rodiny, býva s rodinou, stravuje sa s rodinou - za čo vypomáha pri starostlivosti o ich deti. Prostredníctvom au pair spoznáte krajinu, jej jazyk a kultúru. Získate množstvo priateľov a kontaktov, samostatnosť a nezávislosť, toleranciu a porozumenie kultúrným rozdielom iných národností. A pri dlhších pobytoch najmä celoročných aj bilangulánosť, ktorá je základným predpokladom dobrého uplatnenia v profesijnom živote.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA