CHI EE - Pracovno – poznávacie pobyty

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Ako sa prihlásiť »  Pracovno – poznávacie pobyty

Podrobnosti

Pracovno – poznávacie pobyty

Prvý krokom je registrácia.

 1. Na našich stránkach máte možnosť prihlásiť sa pomocou formulárov
 2. Druhá možnosť je prihlásiť sa písomne stiahnutím prihlášky taktiež z našich stránok alebo pomocou Vyžiadania informácií.
 3. Registračný poplatok  50 € následne uhradíte:
  • bankovým prevodom (bankové spojenie je v spodnej časti objednávky)
  • úhradou v hotovosti na prepážke Ľudovej banky
  • platbou v hotovosti v kancelárií v Bratislave a v Košiciach                

 

Ďalšie kroky po registrácii  

 1. Po splnení podmienok uchádzač dostane poštou zmluvu, záväznú prihlášku a výzvu k uhradeniu pobytu. Pri skorších úhradách má možnosť  zúčastníť sa programu za zvýhodnených cien.
 2. Doloženie potrebných potvrdení a dokumentácie v stanovenom termíne, zaplatenie zálohy a podpísanie zmlúv.
 3. Uhradenie zvyšnej ceny pobytu v stanovenom termíne.

Platby: sú potrebné zrealizovať do 7 dní od výzvy. Registračným poplatkom si účastník  zabezpečuje pevne svoje miesto v programe. Je nevratný. (Vracia sa len pri odmietnutí prihlášky z našej strany pre nedostatok miesta).

 

 

Z hľadiska plánovaného odchodu na program je možné sa prihlásiť v nasledovných režimoch:

Režim
Prihlasovanie sa na program
Uzávierka
Zmlulva a prihláška
Štandardný
Do 31.12.
Do 31.1.
Charakteristika režimu
Normálny priebeh prihlasovacieho a platobného procesu. Najvýhodnejší pre účastníkov.
Zrýchlený
Do 31.3.
Do 15.4.
Charakteristika režimu

Skracujú sa termíny odovzdania materiálov  na vyhľadanie prac. miesta, platby splývajú a vyžaduje sa zvýšená operatívnosť.

Expresný
Do 31.5.
Individuálne
Charakteristika režimu

Len s individuálnym súhlasom centrály, účtuje sa poplatok 50 USD (SP) a 100 USD(FP)

Prihláste sa čím skôr a zvýšite svoju možnosť na výber zamestnávateľa!!!


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA