CHI EE - Priebeh prihlasovacieho procesu

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Ako sa prihlásiť »  Priebeh prihlasovacieho procesu

Podrobnosti

Priebeh prihlasovacieho procesu

Priebeh prihlasovacieho procesu

INDIVIDUÁLNE KONZULTˇACIE A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Na základe telefonickej alebo mailovej dohody zabezpečujeme pre záujemcov v Bratislave individuálne konzultácie. V Košiciach ich zabezpečujeme pomocou našj konzultatnky. Doporučujeme ich všetkým záujemcom o jazykovo vzdelávacie pobyty. Je možné ich uskutočniť pred podaním predbežnej prihlášky alebo aj po ňom.

JAZYKOVÉ TESTY

Organizujeme ich v zmysle podmienok pre účasť vyznačených na predbežných prihláškach. Je možné ich absolvovať v Bratislave a v Košiciach prípadne aj v iných mestách Slovenska.

PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA

Na druhej strane predbežnej prihlášky pre letné jazykové kurzy, nesezóne pobyty a Carreer Exploration program alebo pre Academic Year Program uvádzame podmienky prijatia (každý program má svoju vlastnú prihlášku); podrobne si ich prečítajte! Pre každú skupinu vzdelávacích programov máme osobitnú predbežnú prihlášku ktorú Vám zasielame na základe Vášho záujmu prezentovaného písomne alebo telefonicky. Zároveň s predbežnou prihláškou vám zašleme zloženku na úhradu registračného poplatku. Ak sa rozhodnete pre našu ponuku, zašlite nám na našu adresu vyplnenú predbežnú prihlášku a kópiu zloženky uhradeného registračného poplatku.

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Po obdržaní vami vyplnenej predbežnej prihlášky a uhradeného registračného poplatku vám zašleme záväznú prihlášku, dohodu o podmienkach účasti s prílohami (záväznú pre obe strany). Záväzná prihláška okrem svojich právnych dôsledkov slúži najmä na získanie nevyhnutných údajov o študentovi, ktoré slúžia pre výber vhodnej hosťovskej rodiny a pri študijných pobytoch aj pre výber hosťujúcej strednej školy.

SPÔSOB PRIHLASOVANIA

Je veľmi jednoduchý. Predbežnú prihlášku si vyžiadajte telefonicky, písomne alebo si ju stiahnite z tejto web stránky. Na jej zadnej strane sú podrobné pokyny ako postupovať. V prípade, že nás chcete navštíviť osobne, prosíme o ohlásenie, aby sme mohli zabezpečiť že sa vám budeme môcť venovať. Návšteva je možná aj bez ohlásenia, ale môže sa stať, že vzhľadom k charakteru našej činnosti sa nám zíde viacero klientov a budete musieť čakat. Lokalizáciu našej adresy vám uľahčí mapka ktorú najdete v Kontaktoch vo vodorovnom menu.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA