CHI EE - Študijné pobyty na stredných školách

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Ako sa prihlásiť »  Študijné pobyty na stredných školách

Podrobnosti

Študijné pobyty na stredných školách

Ročné programy

AKO SA PRIHL?SIŤ ?

Prihlasovanie je dvojstup?ové. Najskôr sa REGISTRUJETE a potom sa PRIHL?SITE na vami zvolený program. Je potrebné poznamenať, že na registráciu si vymedzte približne 1-2 týždne pred samotným prihlásením. 

Registrujete sa prostredníctvom priloženej predbežnej prihlášky, ktorou si rezervujete pobyt do doby doručenia záväznej prihlášky. Pomocou nej nám môžete tiež predložiť svoje otázky. Novinkou je, že predbežnú prihlášku môžete použiť aj na vyžiadanie informácii o našich ostatných vzdelávacích programoch.

KEDY JE UZ?VIERKA PRIHL?ŠOK ?

Uzávierku máme v 3 režimoch, aby sme mohli prijímať aj oneskorených záujemcov, doporučujeme však využívať štandartný režim. Uzávierkou sa rozumie termín určený pre doručenie záväznej prihlášky a uhradenie zálohy na vzdelávací pobyt.

 

Režim

jesenné odchody

(v auguste alebo v septembri)

jarné odchody

(v januári)

Štandardný

31.03.

30.6.

Zrýchlený

30.04.

30.9.

Expresný

po 1.5

po 30.9

  

AKÉ PODMIENKY MUSÍTE SPĹŇAŤ ?

  • Ukončené základné vzdelanie
  • Neukončené stredoškolské vzdelanie
  • Znalosť anglického jazyka optimálne na úrovni 3 ročného štúdia na bežnom gymnáziu pri známke chválitebný
  • Dobrý zdravotný stav
  • Vek v rozmedzí 15,5 - 18,5 roka
  • Výborný školský prospech.
  • Študenti s horšími známkami ako trojkami nemôžu byť prijatí
  • Primeraná samostatnosť, komunikatívnosť a flexibilnosť
  • Aspo? priemerný školský prospech

Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA