CHI EE - Letné prázdninové kurzy

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Ako sa prihlásiť »  Letné prázdninové kurzy

Podrobnosti

Letné prázdninové kurzy

AKO SA PRIHL?SITE?

Prihlasovanie do jazykového kurzu je dvojstup?ové pozostávajúce:

  • s objednania programu, ktoré ja zárove? registráciou do programu
  • následného prihlásenia (vyplnenia prihlášky), ktorú Vám zašleme spolu so zmluvou a Všeobecnými podmienkami

 

KEDY JE UZ?VIERKA PRIHL?ŠOK?

Uzávierku máme v 3 režimoch, aby sme mohli prijímať aj oneskorených záujemcov, doporučujeme však využívať štandardný režim. Uzávierkou sa rozumie termín určený pre doručenie záväznej prihlášky a uhradenie zálohy na vzdelávací pobyt.

 

AKÉ PODMIENKY MUSÍTE SPĹŇAŤ?

  • Vek od 11 rokov do 26 rokov
  • Znalosti anglického jazyka optimálne na úrovni 2 ročného štúdia na bežnom gymnáziu pri známke chválitebný
  • Dobrý zdravotný stav
  • Primeraná samostatnosť, komunikatívnosť a flexibilnosť
  • Aspo? priemerný školský prospech

Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA