CHI EE - Určenie

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

Určenie

Program je určený pre študentov s nadpriemerným akademickými a profesijnými (aj kariernými) ambíciami, ktorí chcú zavčasu získavať potrebné vedomosti, získavať prehľad o spôsobe života a štúdia vo vyspelých svetových ekonomikách, zavčasu získať bilanguálnosť a budovať potrebné zručnosti.  

Optimálne je zúčastniť sa pobytu v 2., alebo 3. ročníku strednej školy. Najvhodnejšie pre študentov gymnázií. Spravidla tvorí dôležitú zložku akademickej a profesionálnej prípravy v rodinách s podnetným prostredím, ktoré chcú ešte pred maturitou dosiahnuť rozvoj viacerých všeobecných zručnosti a osobnostných vlastností na vyššej ako obvyklej úrovni. V poslednom čase jeho cenová dostupnosť programu v dôsledku rýchleho nárastu životnej úrovne veľmi narástla a rýchlo sa stáva súčasťou nového životného štýlu stredoškolákov

Z hľadiska voľby agentúry, nakoľko tento program je z hľadiska náročnosti kráľovskou disciplínou agentúr, naše služby vyhľadávajú klienti, ktorí preferujú vyššiu kvalitu služieb založenú na individuálnom prístupe, komornom prostredí s nie príliš veľkým počtom riadiacich stupňov, na najväčších skúsenostiach s programom (dĺžka pôsobenia a najväčší počet absolventov v danom programe) a na prepracovanosti programov s nadpriemernými asistenčnými službami.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA