CHI EE - Dohliadajúce organizácie

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Študijné pobyty na stredných školách » Angličtina » USA » Štátne školy »  Dohliadajúce organizácie

Dohliadajúce organizácie

           Academic Year Program (AYP) je pod dohľadom nevládnej neziskovej organizácie CSEIT (Council on Standards for International Educational Travel), ktorá dohliada a hodnotí činnosť všetkých vzdelávacích organizácií podobného typu ako CHI v celých USA. Vyhodnotenie sa koná každý rok a pozostáva z nasledovných častí:

  • robia sa neohlásené kontroly v hosťovských rodinách
  • námatkovo sa hodnotia výsledky študentov
  • zisťujú sa ich stanoviská k správaniu hosťovských rodín
  • zisťujú sa ich stanoviská k úrovni činnosti vysielajúcej organizácie
  • sleduje úroveň hosťovských škôl a ich učiteľov
  • hodnotia sa účtovné bilancie týchto organizácií

Organizácie, ktoré uspejú v tomto hodnotení, sú oprávnené používať logo CSEIT vo svojich materiáloch a zároveň sú zaradení do zoznamu doporučených vzdelávacích organizácií pre umiestňovanie výmenných študentov na školách. Získaná dôvera a autorita CSEIT, je taká veľká, že školy odmietajú akceptovať študentov od vzdelávacích organizácií, ktoré neuspeli v jej hodnotení, čím takéto organizácie dostávajú do vážnych hospodárskych ťažkostí.CHI, tak ako každý rok, úspešne absolvovala tento kvalitatívny audit aj v tomto roku a získala právo používať logo CSEIT.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA