CHI EE - V čom sme iní

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Študijné pobyty na stredných školách » Angličtina » USA » Štátne školy »  V čom sme iní

V čom sme iní

  1. Najdlhšie všeobecné aj špecializované skúsenosti na Slovensku na základe zahájenia činnosť v januári 1990. A už od roku 1992 je AYP – USA (štúdium na strednej škole) v počte študentov náš absolútne najúspešnejší a najprepracovanejší program
  2. Sme rodinnou firmou (family business) a okrem vlastností typických pre tento druh firiem (stabilita, konzistentnosť firemnej kultúry) sme skúsenosti získali aj účasťou vlastných detí na tomto programe následne aj niektorých ďalších najmä dlhodobých programoch 
  3. Nadpriemerne kvalitný systém dozorovania spočívajúci najmä v používaní dvojúrovňového profesionálneho supervisingu – CHI zabezpečuje dozorovanie študenta len profesionálnymi pracovníkmi ako jedna z mála cultural exchange organizácií na svete (nepoužíva pre túto činnosť dobrovoľníkov) nakoľko starostlivosť o študenta počas pobytu považuje za najdôležitejšiu
  4. Podľa dostupných informácií ako jediní na svete poskytujeme pravidelne písomne mesačné správy -– v priebehu pobytu zasielanie 8-10 správ, ktoré obsahujú vyjadrenia študenta, hosťovskej rodiny a koordinátorky a regionálnej riaditeľky programu
  5. Informácie o hosťovských školách a hosťovských rodinách poskytujeme v nadštandardnom rozsahu vo forme štandardnej informácie (1-stranový formulár A4) a následne nadštandardné informácie v rozsahu 5 strán včítane fotografií
  6. Naša centrála používa mimoriadne spoľahlivý spôsob umiestňovania študentov a od roku 1990 umiestnili každý rok všetkých študentov prijatých do programu. V posledných 2 rokoch umiestnila študentov ako prvá v rámci USA 
  7. Full servis - Poskytujeme úplné organizačné zabezpečenie programu, takže od prihlásenia sa až po príchod študenta z USA prichádzate do styku len s nami.
  8. Zaškolenia - CHI-EE veľmi starostlivo pripravuje študenta na pobyt v USA. Pred odchodom musí študent spolu s rodičom absolvovať dve povinné orientácie, ktoré sú zamerané na jednotlivé fázy pobytu v USA, oboznámenie sa so zvyklosťami v USA, najčastejšími problémami, aby sa čo najviac predišlo „kultúrnemu šoku“ a zabezpečilo kvalifikovane používanie programu.
  9. Silný európsky zmysel pre detail zo strany našej americkej centrály – zakladateľ p. Areton je rodený Slovák, je podporovaný aj naším nadpriemerným zmyslom pre detail, ktorý sa odráža v kvalite a v prepracovanosti programu a v našom systéme práce, čím vzniká významný synergicky efekt aj na strane klientov
  10. Naše rozvinuté asistenčne a konzultačné služby pred pobytom a počas neho nadväzujú na nadpriemerný systém dozorovania (supervisingu) našej centrály a opierajú sa o skúsenosti získané na najväčšom počte študentov na Slovensku (viac ako 2 500 absolventov)

Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA