CHI EE - Hosťovské školy

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Študijné pobyty na stredných školách » Angličtina » USA » Štátne školy »  Hosťovské školy

Hosťovské školy

Hosťovské školy sú štátne alebo výnimočné súkromné stredné školy.

Štúdium sa najviac podobá na štúdium na slovenských gymnáziách. Na základe úspešných diferenčných skúšok obvykle z 3 predmetov slovenské gymnázium ročník v zahraničí uznáva. Študenti stredných odborných škôl sa programu zúčast?ujú väčšinou na základe prerušenia štúdia.

Americký školský systém je tzv. kreditný (veľmi podobný nášmu vysokoškolskému), čiže študenti si predmety vyberajú. Štúdium je realizované za rovnakých podmienok ako pre amerických študentov. Rozdiel je len v tom, že naši študenti majú dva povinné vyučovacie predmety – Americkú históriu a Americkú vládu a ekonomiku. V škole majú všetci študenti prideleného výchovného poradcu, ktorý im pomáha pri vyberaní predmetov a pri prípadných ťažkostiach v škole.

Významnou výhodou stredných škôl je možnosť rozvíjania poobed?ajších aktivít v oblasti športu, kultúry alebo vzdelávania.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA