CHI EE - Internship USA

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Odborné stáže » Internship USA »  Internship USA

Internship USA

Program CEP je individuálny zákazkový program, ktorý prebieha počas celého roka. Pripravujeme ho na individuálnu objednávku uchádzača alebo vysielajúcej organizácie. Podporuje rozvoj a budovanie osobnej kariéry vysokoškolských študentov a kvalifikovaných mladých profesionálov prostredníctvom výkonu kvalifikovanej práce v odbore, ktorý si účastník volí sám pri prihlasovaní. Obsahová nápl? programu je daná Tréningovým plánom, ktorý vzniká za spolupráce účastníka programu a je známy ešte pred odchodom na program.

Po vyhľadaní firmy s príslušným odborným zameraním stážista vykonáva prácu pod vedením skúsenejšieho pracovníka alebo inštruktora.

Dôraz je kladený hlavne na vzdelávací charakter programu dosahovaný praktickým výkonom prác a na kvalifikovanosť vykonávaných prác úmerne vstupným teoretickým vedomostiam a praktickým skúsenostiam stážistu.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA