CHI EE - Hosťovské rodiny

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Študijné pobyty na stredných školách » Angličtina » USA » Štátne školy »  Hosťovské rodiny

Hosťovské rodiny

Študenti sú umiest?ovaní v dobrovoľných hosťovských rodinách, ktoré nie sú za hosťovanie študenta platené. Sú to rodiny trvalo žijúce v USA, pričom aspo? jeden z rodičov je naturálny anglický "spíker". Rodina musí mať dostatočné finančné, morálne a priestorové podmienky na hosťovanie študenta v zmysle amerických zvyklostí.

Hosťovská rodina musí spĺ?ať okrem iného aj finančné a morálne kritériá, aby mohla študenta hosťovať. Toto všetko je predmetom skúmania prihlášky hosťovských rodín a do úvahy sa berie aj rozhovor s rodinou, ktorý urobí pracovník CHI pred definitívnym rozhodnutím o akceptovaní jej prihlášky a hlavne pred pridelením študenta do hosťovskej rodiny.

CHI zabezpečuje študentom v hosťovských rodinách profesionálny supervising (pedagogický dozor) úmerný ich vekovej kategórii. Dozor je zabezpečený počas celého pobytu aj pri spoločných kultúrno – výmenných aktivitách. Pokiaľ by došlo z akýchkoľvek dôvodov k problémom v hosťovskej rodine, rieši ich zástupca CHI. V prípade odôvodnenej potreby zabezpečí CHI výmenu hosťovskej rodiny.    

Pri 1 a 2- semestrálnom študijnom pobyte sú rodičia informovaní o správaní sa študenta v hosťovskej rodine a v škole v mesačných intervaloch formou písomného hodnotenia, ktoré 8 – 10 krát (pri ročnom pobyte) posielame rodičom a ktoré nahrádza v našich podmienkach známe rodičovské združenie


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA