CHI EE - Umiestnovanie

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

Umiestnovanie

Niekoľko slov o výbere hosťovskej rodiny

Umiestnenie študenta v dobrovoľnej hosťovskej rodine ako aj výber štátu, v ktorom bude študent umiestnený, zabezpečujú skúsení pracovníci CHI pod dohľadom regionálneho riaditeľa. Postupujú na základe informácií získaných o študentovi, z opisu záujmov študenta v záväznej prihláške, pri 2 – semestrálnych študijných pobytoch aj na základe odporúčania rodičov a triedneho profesora. Z týchto podkladov sa pracovník CHI snaží vybrať študentovi vhodnú hosťovskú rodinu.

Najdôležitejšou parametrom je pochopiteľne kvalita umiestnenia. Veľký celosvetový záujem o program však priniesol aj ďalší jav a to je spoľahlivosť umiestnenia, keďže do popredia sa dostáva aj fakt nedostatku dostatočného počtu dobrovoľných hosťovských škôl a rodín. Viacej faktorov poukazuje na to, že tento problém sa bude naďalej vyostrovať.

Pre nás je potešujúce, že technológia umiestňovania používaná našou centrálou viedla v posledných rokoch k tomu, že ako prvá v USA umiestnila všetkých prijatých študentov. Tým potvrdila svoju spoľahlivosť a tak ako vo všetkých predchádzajúcich rokoch (od roku 1990) umiestnila všetkých našich študentov, ktorých prijala do programu.

V posledných rokoch bolo typické, že časť prijatých študentov do USA kvôli chýbajúcim umiestneniam nevycestovala vôbec a časť len na skrátenú verziu pozostávajúcu len z letného semestra. Týkalo sa to viacerých organizácií. Platnosť názoru, že tento program je pre svoju náročnosť v kategórii do 18 rokov kráľovskou disciplínou exchange organizácii a agentúr sa aj týmto spôsobom potvrdil.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA