CHI EE - Supervising

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

Supervising

Supervising (Pedagogicko-výchovný dozor)

Supervisingom sa nazýva pedagogicko - výchovný dozor a poradenská činnosť, ktorá je poskytovaná študentovi počas celej doby pobytu a ktorý spolupracuje s naturálnou aj hosťovskou rodinou a hosťovskou školou. Je to časť služieb, ktorých význam nie je doce?ovaný, čo sa prejavuje okrem iného aj tým, že prakticky nikdy nie je predmetom otázok naturálnych rodičov, alebo študentov počas úvodných konzultácií,alebo neskôr. Spravidla tiež nebýva kritériom pre výber agentúry, alebo exchange organizácie. Pritom je to jeden z najvýraznejších znakov kvality exchange organizácie a jej programov, vrátane prepracovanosti a spoľahlivosti jej programov.

Vzhľadom k veku študentov, rozdielnosti kultúry a odlúčenosti od domova je to pritom jedna z najdôležitejších činnosti počas pobytu, najmä v jej úvodnej časti.

Naša centrála (CHI-USA) patri k tým niekoľko málo exchange organizáciám, ktoré majú nadpriemerný supervizing, pretože na rozdiel od svetového štandardu ho má plne profesionalizovaný a to na obidvoch úrovniach t.j. bez využitia dobrovoľníkov pre tieto činnosti. Znamená to, že počas celého pobytu sa o študenta starajú 2 profesionálne pracovníčky - koordinátorky, ktoré dohliadajú, aby pobyt študenta bol bezproblémový a úspešný. Jedna z nich je regionálna riaditeľka a druhá je bezprostredná supervizorka, ktorá pre študenta vyhľadala hosťovskú školu a hosťovskú rodinu. Vo väčšine organizácií je však supervizorka dobrovoľnou pracovníčkou. Profesionalizácia na obidvoch úrovniach je práve tým znakom kvality, ktorý preventívne vytvára podmienky na minimalizovanie vzniku problémov s integráciou do prostredia, ale aj s celou radou ďalších potenciálnych problémov počas celej doby pobytu v kultúrne a jazykovo odlišnom prostredí a vo veľmi senzitívnom vekovom období účastníkov. Podľa dostupných informácií plne profesionalizovaný supervizing má len cca 15 % z celkového počtu amerických cultural – exchange organizácií.

Počas pobytu ma študent k dispozícií telefónne číslo na supervizorku, takže kedykoľvek môže požiadať o pomoc.

Sprievodným odlišovacím znakom plne profesionálneho supervizingu je pravidelný reporting počas pobytu (písomné správy o priebehu pobytu) ktorý zahr?uje aj zisťovanie stanovísk študenta a hosťovskej rodiny). Tieto správy podávame v mesačných intervaloch (8-10 správ), podľa dostupných informácií ako jediná organizácia v USA.

Druhým sprievodným znakom tejto profesionalizácie je podávanie informácií o vyhľadanej hosťovskej rodine v nadštandardnom rozsahu. Okrem obvyklého 1-stranového formulára poskytujeme aj druhý stupe? informácii približne v 5-násobnom rozsahu, ktorý obsahuje okrem iného aj predstavovací list a fotografie. 

Študent má okrem toho k dispozícii aj 24 hodinové telefónne číslo.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA