CHI EE - Lokality

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

Lokality

Prehľad umiest?ovania študentov AYP programu

Študenti, ktorí sú prijatí do programu sú umiest?ovaní v niektorom z uvedených 32. štátov USA. Tučne sú vyznačené štáty s možnosťou garancie umiestnenia.

Alabama (AL)
Alaska (AK)

Arizona (AZ)
California (CA) len do 18 rokov
Colorado (CO)
Florida(FL)
Georgia
Idaho (ID)
Illinois (IL)
Iowa (IA)
Kansas (KS)
Kentucky(KY)
Luisiana (LA)
Maine(ME)
Masachusetts (MA)
Maryland (MD)
Michigan (MI)
Missouri (MO)
Minnesota (MN)
Montana (MT)
New Jersey (NJ)
New Mexico (NM)
New York NY)
North Carolina (NC)
Ohio (OH)
Oregon (OR)Pensylvania (PS)
Tennessee (TE)
Texas( TX)
Utah (UT)
Virginia (VA)
Washington (WA)Wyoming (WY)

 

Garancia štátu

Tučným písmom sú vyznačené štáty do ktorých je možné umiestniť študentov prihlásených do dvoj-semesterálného programu a do jesenného semestra v rámci voliteľnej služby – „Garancia štátu“. Počet miest je limitovaný počtom študentov a dátumom registrácie do programu - 31.januárom v roku zahájenia programu. 

Pozn.: Poriadateľ si vyhradzuje právo obmedziť možnosť účasti v jednotlivých štátoch alebo regiónoch podľa prípadných ďalších obmedzení zavedených školami, alebo USA legislatívou.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA