CHI EE - Cena obsahuje

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

Cena obsahuje

Cena programového poplatku obsahuje:

 • Posúdenie vhodnosti kandidáta
 • Jazykový test
 • Riadenie celého prihlasovacieho procesu
 • Asistenčné a konzultačné služby
 • Spracovanie dodanej záväznej prihlášky
 • Organizačné zabezpečenie celého pobytu
 • Zaškolenie o pobyte pred odchodom
 • Zaškolenie o lete
 • Informačný balíček pred odchodom a poučenie o doprave
 • Organizačné zabezpečenie víz
 • Vyhľadanie hosťovskej rodiny (vrátane ubytovanie a stravovania)
 • Vyhľadanie hosťovskej školy
 • Profesionálny pedagogicko-výchovný dozor počas celého pobytu
 • Transfer z letiska a na letisko
 • Preškolenie po prílete
 • 8-10 správ o priebehu pobytu posielaných rodičom
 • poistenie liečebných nákladov

Cena programového poplatku neobsahuje:

 • Poplatok za letenku
 • Vízový poplatok
 • Sevis poplatok
 • Vreckové

Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA