CHI EE - Uzávierky programu

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Študijné pobyty na stredných školách » Angličtina » USA » Štátne školy »  Uzávierky programu

Uzávierky programu

Uzávierka prihlášok

Pod uzávierkou prihlášok sa rozumie odovzdanie záväznej prihlášky, ktorú dostávate spolu s veľkým prihlasovacím balíkom po ukončení registrácie podrobnosti viď Ako sa prihlásiť na vyplnenie ktorej si treba vyhradiť 3-6 týždňov a prihlásiť sa min. o tento čas skôr. Záväznú prihlášku je možné vyplniť aj rýchlejšie, ale z dôvodu priebežných dôb získania niektorých potvrdení, to nie je reálne v kratšej dobe ako 7-10 kalendárnych dni. V tejto dobe však je potrebné úspešne absolvovať aj jazykový test.

Uzávierku prihlášok robíme v troch režimoch:

 

 

Režim

jesenné odchody

(v auguste alebo v septembri)

jarné odchody

(v januári)

charakteristika

Štandardný

do 31.01.

do 30.6.

Normálny priebeh

 

Zrýchlený

do 28.02.

do 30.9.

Skrátené termíny, narastá možnosť neskoršieho umiestnenia – stále bez príplatku

Expresný

po 1.3.

po 30.9

Len na základe individuálneho súhlasu centrály - príplatok 350 USD

 

Výhody včasného prihlásenia

Včasné prihlásenie do programu poskytuje celú radu výhod:

 1. Dostatočný čas na skompletovanie prihlášky (spravidla 4-6 týždňov) v rámci ktorých je potrebné vytvoriť nasledovnú dokumentáciu:
  • pre hosťovskú školu
  • podklady pre vyhľadávanie hosťovskej rodiny
  • základné podklady pre zdravotnú starostlivosť
  • dokladujúcu dosiahnutie požadovanej minimálnej vstupnej úrovne jazykových znalostí
 2. Možnosť využitia voliteľnej služby garancie štátov , ktoré sú obmedzené počtom miest a termínom registrácie
 3. Možnosť doplnenia jazykových znalosti a opakovanie vstupného jazykového testu
 4. Spravidla výhodnejšie ceny pre skoršie prihlásených 
 5. Dostatočný priestor pre umiestnenie po odvzdaní prihlášky (vyhľadanie hosťovskej školy a hosťovskej rodiny)
 6. Vyhnutie sa predčasnému uzavretiu programu nakoľko pre veľký celosvetový záujem je počet miest v programe limitovaný

Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA