CHI EE - Najčastejšie otázky - FAQ

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Študijné pobyty na stredných školách » Angličtina » USA » Štátne školy »  Najčastejšie otázky - FAQ

Najčastejšie otázky - FAQ

 1. Kto je za m?a zodpovedný počas celého pobytu v USA?
  Zodpovednosť po vstupe na americkú pôdu preberá za študenta naša centrála - CHI USA. Pracovníci centrály rozhodujú o prípadnom absolvovaní výletov, resp. cestovaní po USA. Starostlivosť študenta je zabezpečená prostredníctvom supervizingu.
 2. Čo ak nespravím test z angličtiny, môžem ho opakovať?
  Ak je dostatočný časový priestor pred uzávierkou programu, študenti môžu test opakovať, a pomôžeme im určiť potrebnú dobu na doučenie sa. Zvýhodnení sú študenti prihlásení v štandardnom režime (najmä), ktorí nemajú v takýchto prípadoch časovú tiese?.
 3. Môžem sa prihlásiť do programu ak mám horší prospech – napr. štvorku na vysvedčení?
  ?no, aj študent s horším prospechom sa môže prihlásiť do programu, treba však vyžiadať individuálny súhlas centrály. Študent je do programu prijatý podmienečne – to znamená, že v USA musí dosahovať známky nie horšie ako 3 (C), ináč musí hradiť na vlastné náklady prípadné doučovanie. Ak nebude aj napriek doučovaniu schopný dosahovať požadovaný prospech, z programu bude hosťovskou školou predčasne vylúčený.
 4. Je možné dať požiadavku športu, resp. inej mimoškolskej aktivity?
  Snažíme sa študentovi plne vyhovieť, takže ak študent je zameraný na nejaký druh športu (resp. umelecky zameraný), snažíme sa ho umiestniť na školách, ktoré sú zamerané na ten daný druh športu (aktivity). Vo väčšine prípadov je umiestnenie úspešné.
 5. Môžem v USA maturovať?
  Je to veľmi individuálne. Väčšinou študenta zaradia do maturitného ročníka, ale k samotnej maturite ho nepripustia. Toto rozhodnutie je čisto na škole v USA, ktorá sa riadi zákonmi štátu americkej únie, v ktorom sa pobyt koná a pravidlami programu. Uznanie maturity na Slovensku je podmienené procesom nostrifikácie na ministerstve školstva.
 6. Uznajú mi vysvedčenie z USA na Slovensku? Nebudem musieť opakovať ročník?
  Vo väčšine prípadov (99%) študenti po absolvovaní 3 diferenčných skúšok plynulo nastúpia do ďalšieho ročníka. Riaditeľ strednej školy by už mal pred odchodom študenta na pobyt rozhodnúť o spôsobe, akým bude študent pokračovať v štúdiu po návrate z USA. To znamená, že po návrate študenta z USA je spravidla potrebná ekvivalencia absolvovaného štúdia. O jej nevyhnutnosti je vhodné sa informovať na strednej škole aj o ďalšom postupe a potrebných formalitách.
  Proces ekvivalencie zabezpečuje Ministerstvo školstva SR - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. Podrobné informácie dostávajú študenti a rodičia na Orientácií a následne v dokumentácií pre pobyt.
 7. Naozaj budem umiestnený  garantovanom štáte?
  ?no. Počet týchto miest je však limitovaný nielen počtom  miest ale aj dátumom prihlásenia sa. Treba sa prihlásiť pred 31.januárom školského roku, ktorý predchádza zahájeniu študijného pobytu.
 8. Môžem si hosťovskú rodinu vybrať?
  Nie. Hosťovská rodina si vyberá študenta, nie študent hosťovskú rodinu. Študent má však možnosť určiť / obmedziť isté kritéria na rodinu, ako sú: fajčenie, domáce zvieratá,... Rodiny sú čisto dobrovoľné a neplatené.
 9. Čo všetko mám zabezpečené v rodine? Je tam aj strava?
  Študent sa stáva riadnym členom rodiny. Býva u nej, stravuje sa v ich dome, zapája sa do rodinných aktivít, preberá ich zvyklosti. Všetko v americkom ponímaní rodiny.
 10. Čo ak sa „nepohodnem“ s hosťovskou rodinou? Môžem ju zmeniť?
  Ak sa stane, že vzťah medzi študentom a hosťovskou rodinou nie je primeraný, koordinátorky prešetria situáciu a ak obe strany vidia jediné riešenie v zmene rodiny, študent je premiestnený do novej hosťovskej rodiny.

Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA