CHI EE - O programe

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

O programe

ACADEMIC YEAR PROGRAM – ŠTUDIJNÝ POBYT NA STREDNEJ ŠKOLE

 

 Názov: AYP Kanada

 vek: 15 – 18,5

 Študijný pobyt na stredných školách            v Kanade

 Najmenej 3 roky                  angličtiny

intenzita

2 / 1 semester

 Prospech:

 Nie horší ako 3

UBYTOVANIE

 hosťovská rodina

STRAVA

 Plná strava v hosťovskej rodine

LOKALITY

 Chilliwack -Kanada

AKTIVITY

 Šport, umenie...

N?STUPNÉ TERMÍNY

 September / január

ORIENTAČN? CENA

11 475 CAD – 1 semester

Druh programu:

Študijný pobyt na stredných školách v Kanade. Jej stredné školstvo patrí medzi 5 najkvalitnejších na svete.

Ubytovanie:

Zabezpečené spolu so stravou v starostlivo vybranej v hosťovskej rodine

Vek: 

Program je určený študentom stredných škôl vo veku 15 – 18 rokov (študenti nesmú byť starší ako 18 rokov v čase nástupu na program), výhodné je absolvovať pobyt tak, aby ste v Kanade nemuseli navštevovať 4. ročník. (Možné už od 11 rokov)

Dĺžka trvania: 

Môžete si zvoliť dve varianty pobytu a to buď celý akademický rok (2 semestre) alebo polrok (1semester) a to jesenný alebo zimný.

Dozorovanie študenta: 

O študentov sa starajú špeciálni pracovníci školskej správy vyčlenení pre internacionálne programy

Poobed?ajšie aktivity:

Bohaté možnosti využitia voľného času v oblasti kultúry, športu a prípadne aj vzdelávania.

Umiestnenie škôl:

Chiliwack - je od metropolitného Vancouveru vzdialený len 1 hodinu jazdy autom na východ. V rovnakej vzdialenosti sa nachádza aj Pacifický oceán.

Malebná Fraser Valley, v ktorej je Chilliwack situovaný ( nazýva sa aj ako jeho „Zelené srdce“), má jedny z najproduktívnejších mliekarenských fariem na svete a nachádzajú sa tu aj farmy pestujúce zeleninu a čučoriedky. Pestuje sa tu aj vynikajúca kukurica, známa široko-ďaleko.

Horizont obklopujúci túto komunitu tvoria dych vyrážajúce zasnežené a zaľadnené hory. Podnebie v tejto oblasti nie je ani príliš studené v zime, ani príliš horúce v lete.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA