CHI EE - Hosťovské školy

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Študijné pobyty na stredných školách » Angličtina » Kanada » Štátne školy »  Hosťovské školy

Hosťovské školy

Stredné školy v meste Chilliwack spĺ?ajú všetky požiadavky Ministerstva školstva provincie Britská Kolumbia. Absolventi týchto škôl získajú absolventský certifikát (Dogwood Diplom). Výučba sa riadi konceptom Howarda Gardnera o viacnásobnej inteligencii, ktorý hovorí, že každý sa môže naučiť byť inteligentný vo viacerých smeroch, než sme si doteraz mysleli, a že existuje osem úrovní inteligencie. Snahou výučby je teda pomôcť študentom rozvinúť ich potenciál, aby dosiahli čo najvyšší stupe? inteligencie a to im umožnilo produkovať kreatívne, produktívne a zmysluplné myšlienky a názory.

Školský rok sa začína v septembri a vrcholí na konci júna. Školy sú väčšinou menšie a to im umož?uje poskytovať kvalitnú a hlavne kreatívnu výchovu a vzdelávanie, ktoré je často sprevádzané hudbou, vizuálnymi pomôckami, množstvom športových a iných aktivít.

 

Študenti si väčšinou vyberajú také predmety, aby im mohli byť po návrate na Slovensko akceptované a rozdiely vykompenzované prostredníctvom diferenčných skúšok. Povinné predmety majú len tí študenti, ktorí budú v Kanade aj maturovať. Pre nich však platí podmienka, že tu musia študovať minimálne dva roky.

 

Vyučovanie je zamerané na to, aby boli splnené individuálne potreby a požiadavky študentov. Preto je v triedach menší počet študentov a venujú sa im profesionálni učitelia a iní školskí pracovníci. 

Významnou výhodou stredných škôl je možnosť rozvíjania poobed?ajších aktivít v oblasti športu, kultúry alebo vzdelávania.

 

 

Čo všetko školy ponúkajú?

  • Excelentné vedecké a matematické štúdie na rôznych úrovniach (biológia, fyzika, geológia, matematika)
  • Počítačové laboratóriá a prístup k internetu sú dostupné v každej zo škôl. Študenti sa zúčast?ujú na hodinách počítačových aplikácií, programovania, obchodných a účtovných simuláciách. Navyše školy zriadili regionálne akademické centrum, kde môžu študenti získať certifikát, vďaka ktorému budú schopní navrhnúť, zostaviť a spravovať malé a stredné počítačové siete.
  • K dispozícii sú aj humanitné predmety ako dejepis, skúmanie civilizácií, geografia, kreatívne písanie, žurnalistika, literatúra, angličtina a sociálne štúdie. Často sú práce študentov žurnalistiky uverej?ované v provinčných novinách. Študenti humanitných vied dosahujú veľmi dobré výsledky pri provinčných skúškach.
  • Rozvíja sa aj znalosť druhého cudzieho jazyka, ktorým môže byť francúzsky, španielsky, japonský, nemecký alebo mandarinský jazyk

Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA