CHI EE - Uzávierky programu

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Študijné pobyty na stredných školách » Angličtina » Kanada » Štátne školy »  Uzávierky programu

Uzávierky programu

Pod uzávierkou prihlášok sa rozumie odovzdanie záväznej prihlášky, ktorú dostávate spolu s veľkým prihlasovacím balíkom po ukončení registrácie podrobnosti viď submenu „Prihláseniena vyplnenie ktorej si treba vyhradiť 3-6 týžd?ov a prihlásiť sa min. o tento čas skôr. Záväznú prihlášku je možné vyplniť aj rýchlejšie, ale z dôvodu priebežných dôb získania niektorých potvrdení to nie je reálne v kratšej dobe ako 7-10 kalendárnych dní. V tejto dobe však je potrebné úspešne absolvovať aj jazykový test.

 

Uzávierku prihlášok robíme v troch režimoch:

 
Režim:
Program začínajúci v
Septembri
( 1-2 semestre)
Januári
(1 semester)
Štandardný
do 30.4. do 30.7.
Zrýchlený
do 20.6. do 30.9.
Expresný
po 20.6. po 30.9.
 

 

Charakteristika režimov:

Štandardný: Normálny priebeh prihlasovacieho a platobného procesu

Zrýchlený: Skrátené termíny odovzdania materiálov, platby splývajú a narastá pravdepodobnosť neskoršieho umiestnenia asi o 1 týžde?

Expresný: Je nutný súhlas centrály v Kanade; expresný príplatok ( 350 CAD), veľký časový stres, zvýšená možnosť neskoršieho nástupu do školy  približne o 2 týždne


Výhody včasného prihlásenia
 

Včasné prihlásenie do programu poskytuje celú radu výhod:

 1. Dostatočný čas na skompletovanie prihlášky (spravidla 4-6 týžd?ov) v rámci ktorej je potrebné vytvoriť dostatočnú nasledovnú dokumentáciu:
  • pre hosťovskú školu
  • podklady pre vyhľadávanie hosťovskej rodiny
  • základné podklady pre zdravotnú starostlivosť
  • dokladujúcu dosiahnutie požadovanej minimálnej vstupnej úrovne jazykových znalostí
 2. Možnosť doplnenia jazykových znalosti a opakovanie vstupného jazykového testu
 3. Spravidla výhodnejšie ceny pre skoršie prihlásených 
 4. Dostatočný časový priestor pre umiestnenie po odvzdaní prihlášky (vyhľadanie hosťovskej školy a hosťovskej rodiny)
 5. Vyhnutie sa predčasnému uzavretiu programu nakoľko pre veľký celosvetový záujem je počet miest v programe limitovaný

Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA