CHI EE - Najčastejšie otázky - FAQ

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Študijné pobyty na stredných školách » Angličtina » Kanada » Štátne školy »  Najčastejšie otázky - FAQ

Najčastejšie otázky - FAQ

1.       Čo ak nespravím test z angličtiny, môžem ho opakovať?

Ak je dostatočný časový priestor pred uzávierkou programu, študenti môžu test opakovať, a pomôžeme im určiť potrebnú dobu na doučenie sa. Zvýhodnení sú študenti prihlásení (najmä) v štandardnom režime, ktorí nemajú v takýchto prípadoch časovú tiese?.

2.       Môžem sa prihlásiť do programu, ak mám horší prospech – napr. štvorku na vysvedčení?

Pri prospechu sa prihliada na každý prípad jednotlivo, no vo všeobecnosti platí, že sú prijímaní študenti s lepším prospechom. To znamená, že študent môže mať na vysvedčení aj nejakú tú 3-ku, avšak jeho priemer by nemal byť horší ako 2.

3.       Je možné dať požiadavku športu, resp. inej mimoškolskej aktivity?

Snažíme sa študentovi plne vyhovieť, takže ak študent je zameraný na nejaký druh športu (resp. umelecky zameraný), snažíme sa ho umiestniť na školách, ktoré sú zamerané na ten daný druh športu (aktivity). Vo väčšine prípadov je umiestnenie úspešné.

4.       Môžem v Kanade maturovať?

V Kanade je možnosť maturovať, ale len v prípade, že na danej škole budete študovať minimálne dva roky. Títo študenti majú stanovené povinné predmety, ktoré musia absolvovať. Mnoho z týchto študentov potom pokračuje v štúdiu na kanadských univerzitách.

5.       Kto mi môže pomôcť pri problémoch v Kanade?

Okrem hosťovskej rodiny sú k dispozícií špecializovaní pracovníci školskej správy, ktorí majú skúsenosti s riešením podobných problémov.

5.       Uznajú mi vysvedčenie z Kanady na Slovensku? Nebudem musieť opakovať ročník?

Vo väčšine prípadov (99%) študenti po absolvovaní 3 diferenčných skúšok plynulo nastúpia do ďalšieho ročníka. Rozhodnutie je však čisto na riaditeľovi školy, ktorú študent navštevuje. Len on jediný rozhoduje o platnosti vysvedčenia z Kanady a jeho ďalšom postupe.

6.       Môžem si hosťovskú rodinu vybrať?

Nie. Hosťovská rodina si vyberá študenta, nie študent hosťovskú rodinu. Študent má však možnosť určiť či obmedziť isté kritéria na rodinu, ako sú: fajčenie, domáce zvieratá...

7.       Čo všetko mám zabezpečené v rodine? Je tam aj strava?

Študent sa stáva riadnym členom rodiny. Býva u nej, stravuje sa v ich dome, zapája sa do rodinných aktivít, preberá ich zvyklosti. Všetko v kanadskom ponímaní rodiny.

8.       Čo ak sa „nepohodnem“ s hosťovskou rodinou? Môžem ju zmeniť?

Ak sa stane, že vzťah medzi študentom a hosťovskou rodinou nie je primeraný, koordinátorky prešetria situáciu a ak obe strany vidia jediné riešenie v zmene rodiny, študent je premiestnený do novej hosťovskej rodiny.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA