CHI EE - Podmienky účasti

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Študijné pobyty na stredných školách » Nemčina » Nemecko » Štátne školy »  Podmienky účasti

Podmienky účasti

Vek: 

Program je určený študentom stredných škôl vo veku 15 – 18 rokov v čase príchodu do Nemecka, výhodné je absolvovať pobyt tak, aby ste v Nemecku nemuseli navštevovať 4. ročník.

Jazykové znalosti:

Doporučené sú minimálne 3 roky štúdia jazyka na základnej a strednej škole. Každý účastník u nás absolvuje jazykový test, kde sa overí jeho schopnosť komunikovať v nemeckom jazyku na úrovni požadovanej programom AYP.

Školský prospech:

Výborný školský prospech (študenti so známkami na vysvedčeniach horšími ako 3, sú prijatí do programu len na základe individuálneho súhlasu centrály v Nemecku).

Zdravotný stav:

Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav (bez požiadaviek na špeciálnu starostlivosť počas pobytu).


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA