CHI EE - Hosťovské školy

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Študijné pobyty na stredných školách » Nemčina » Nemecko » Štátne školy »  Hosťovské školy

Hosťovské školy

Študenti v Nemecku absolvujú približne do 18.roku života 12 až 13 ročníkov školy. Našej strednej škole zodpovedajú 10 až 12./13. ročník nemeckej strednej školy.

Väčšina našich výmenných študentov je umiestnená na Gymnázium. Niekedy to môže byť aj na Gesamtschule (stredná škola) alebo na Realschule (stredná škola do 10. ročníka). Vo veľmi zriedkavých prípadoch je možné umiestnenie aj na Wirtschaftsgymnasium (najpodobnejšie obchodnej akadémii), ak to vyplynie zo Záväznej prihlášky študenta a nájde sa taká škola v blízkosti umiestnenia. Výber hosťovskej školy závisí od schopností a požiadaviek študenta, od jeho znalosti nemčiny a od toho, akú školu navštevujú hosťovskí súrodenci.

Nemeckí študenti končia gymnázium po 13.ročníku maturitou (skúška, ktorá im umož?uje študovať na univerzite). 11.ročník zvyčajne slúži ako orientačný rok, ktorý pripravuje študentov na posledné 2 roky štúdia. Známky získané v ročníkoch 12 a 13 sa započítavajú do maturity. V niektorých spolkových krajinách sa vynecháva prípravný ročník a študenti maturujú v 12.ročníku.

V 11. až 13. ročníku gymnáziá ponúkajú možnosť zvoliť si z viacerých predmetov. To im umož?uje navštevovať predmety, ktoré najviac vyhovujú ich individuálnym schopnostiam a potrebám. Od druhého polroku 11. ročníka si študenti volia 2 hlavné a 6 vedľajších predmetov. Hlavné sa vyučujú 5-6 hodín týždenne, vedľajšie predmety sa vyučujú 3 hodiny týždenne.

Všetky predmety sú rozdelené do 3 záujmových oblastí:

  1. Jazyky / literatúra / umenie
  2. Spoločenské vedy
  3. Matematika a prírodné vedy

Nemeckí študenti sa teda na svoju maturitu pripravujú minimálne dva roky, a preto výmenní študenti nemajú možnosť získať nemeckú maturitu. Aj napriek tomu sa zúčast?ujú plnohodnotne celého vyučovacieho procesu, avšak klasifikovaní sú len v prípade, že ich výsledky sú porovnateľné s výsledkami nemeckých študentov.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA