CHI EE - Uzávierky programu

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Študijné pobyty na stredných školách » Nemčina » Nemecko » Štátne školy »  Uzávierky programu

Uzávierky programu

Pod uzávierkou prihlášok sa rozumie odovzdanie záväznej prihlášky, ktorú dostávate spolu s veľkým prihlasovacím balíkom po ukončení registrácie, podrobnosti viď submenu „Prihlásenie“, na vyplnenie ktorej si je potrebné vyhradiť 3-6 týžd?ov a prihlásiť sa min. o tento čas skôr. Záväznú prihlášku je možné vyplniť aj rýchlejšie, ale z dôvodu priebežných dôb získania niektorých potvrdení to nie je reálne v kratšej dobe ako 7-10 kalendárnych dní. V tejto dobe však je potrebné úspešne absolvovať aj jazykový test.

Uzávierku prijímania záväzných prihlášok robíme v troch režimoch:

Režim

Šk.rok   

Jes.sem.

Jes.štvrť.

Jar.sem. 

Jar.štvrť.

Štandardný do 31.3. do 31.3. do 31.3. do 20.9. do 20.9.
Zrýchlený do 10.5. do 10.5. do 10.5. do 10.10. do 10.10.
Expresný po 10.5. po 10.5. po 10.5. po 10.10. po 10.10.

Štandardný: Normálny priebeh prihlasovacieho a platobného procesu

Zrýchlený: Skrátené termíny odovzdania materiálov, platby splývajú a narastá pravdepodobnosť neskoršieho umiestnenia asi o 1 týžde?

Expresný: Je nutný súhlas centrály; expresný príplatok 100 €, veľký časový stres, zvýšená možnosť neskoršieho nástupu do školy  približne o 2 týždne

Výhody včasného prihlásenia

Včasné prihlásenie do programu poskytuje celú radu výhod:

 1. Dostatočný čas na skompletovanie prihlášky v rámci ktorej je potrebné vytvoriť dostatočnú nasledovnú dokumentáciu:
  • pre hosťovskú školu
  • podklady pre vyhľadávanie hosťovskej rodiny
  • základné podklady pre zdravotnú starostlivosť
  • dokladujúcu dosiahnutie požadovanej minimálnej vstupnej úrovne jazykových znalostí
 2. Možnosť doplnenia jazykových znalosti a opakovanie vstupného jazykového testu
 3. Spravidla výhodnejšie ceny pre skoršie prihlásených 
 4. Dostatočný časový priestor pre umiestnenie po odvzdaní prihlášky (vyhľadanie hosťovskej školy a hosťovskej rodiny)
 5. Vyhnutie sa predčasnému uzavretiu programu nakoľko pre veľký celosvetový záujem je počet miest v programe limitovaný 

Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA