CHI EE - Najčastejšie otázky - FAQ

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Študijné pobyty na stredných školách » Nemčina » Nemecko » Štátne školy »  Najčastejšie otázky - FAQ

Najčastejšie otázky - FAQ

 1. Čo ak nespravím test z nemčiny, môžem ho opakovať?
  Ak je dostatočný časový priestor pred uzávierkou programu, študenti môžu test opakovať, a pomôžeme im určiť potrebnú dobu na doučenie sa. Zvýhodnení sú študenti prihlásení v štandardnom režime (najmä), ktorí nemajú v takýchto prípadoch časovú tiese?.
 2. Môžem sa prihlásiť do programu ak mám horší prospech – napr. štvorku na vysvedčení?
  Pri prospechu sa prihliada na každý prípad jednotlivo, no vo všeobecnosti platí, že sú prijímaní študenti s lepším prospechom (študenti so známkami na vysvedčeniach horšími ako 3, sú prijatí do programu len na základe individuálneho súhlasu centrály v Nemecku).
 3. Je možné dať požiadavku športu, resp. inej mimoškolskej aktivity?
  Snažíme sa študentovi plne vyhovieť, takže môžeme o to centrálu v Nemecku požiadať, ale zaručiť to nemôžeme.
 4. Môžem v Nemecku maturovať?
  Nemeckí študenti sa na svoju maturitu pripravujú minimálne dva roky, a preto výmenní študenti nemajú možnosť získať nemeckú maturitu.
 5. Uznajú mi vysvedčenie z Nemecka na Slovensku? Nebudem musieť opakovať ročník?
  Vo väčšine prípadov (99%) študenti po absolvovaní 3 diferenčných skúšok plynulo nastúpia do ďalšieho ročníka. Rozhodnutie je však čisto na riaditeľovi školy, ktorú študent navštevuje. Len on jediný rozhoduje o platnosti vysvedčenia z Nemecka a jeho ďalšom postupe.
 6. Môžem si hosťovskú rodinu vybrať?
  Nie. Hosťovská rodina si vyberá študenta, nie študent hosťovskú rodinu. Študent má však možnosť určiť obmedziť isté kritéria na rodinu, ako sú: fajčenie, domáce zvieratá...
 7. Čo všetko mám zabezpečené v rodine? Je tam aj strava?
  Študent sa stáva riadnym členom rodiny. Býva u nej, stravuje sa v ich dome, zapája sa do rodinných aktivít, preberá ich zvyklosti. Všetko v nemeckom ponímaní rodiny.
 8. Čo ak sa „nepohodnem“ s hosťovskou rodinou? Môžem ju zmeniť?
  Ak sa stane, že vzťah medzi študentom a hosťovskou rodinou nie je primeraný, koordinátorky prešetria situáciu a pokúsia sa ju napraviť. Ak sa to nepodarí a obe strany vidia jediné riešenie v zmene rodiny, študent je premiestnený do novej hosťovskej rodiny.

Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA