CHI EE - Prínosy programu

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

Prínosy programu

Študijné pobyty na stredných školách v zahraničí majú výrazný vyplv na formovanie osobnosti a vzdelania študentov v mnohých smeroch:

  • Dochádza k posil?ovaniu samostatnosti najmä vďaka tomu, že sú odkázaní z časti sami na seba v cudzej krajine a musia si nájsť spôsob ako sa vysporiadať s novými situáciami bez každodennej podpory rodičov.
  • Vďaka tomu, ze sú v prostredí naturálnych „spíkerov“ francúzskeho jazyka, sú nútení používať a zdokonaľovať svoje vedomosti cudzieho jazyka a tým pádom sa v jeho používaní zlepšia neporovnateľne viac ako pri návšteve akéhokoľvek jazykového kurzu. Tento prínos je v dnešnom svete, kedy sa od mladých ľudí vyžaduje znalosť minimálne dvoch cudzích jazykov, viac ako nevyhnutný.
  • Získanie cennej skúsenosti z dlhodobého pobytu v zahraničí, vyžadovanú od väčšiny veľkých spoločností vo vyspelých ekonomikách.
  • Nové znalosti francúzskej kultúry a spôsobu života.
  • Zoznámenie sa so spôsobom štúdia na francúzskych stredných školách.

Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA