CHI EE - Hosťovské školy

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

Hosťovské školy

Stredné školy vo Francúzsku sú rozdelené na štátne a súkromné.

Štátny systém je veľmi dobre organizovaný a ponúka priemerný až vysoký štandard vzdelávania v porovnaní s ostatnými európskymi štátmi. Väčšina škôl má počas školského roka rovnaký vyučovací program, a preto študenti v rovnakých ročníkoch väčšinou študujú rovnaké témy. Dôraz je obvykle kladený na skúšky a výsledky štúdia a systém je vysoko orientovaný na štrukturovanú výučbu a tradičné techniky.

Dôležitý aspekt francúzskeho školského systému je to, že štátne školy sú doplnené komplexnou sieťou súkromných škôl, ktoré tvoria asi 32 %.

Vzájomné spolužitie súkromých a štátnych škôl funguje na princípe slobody vzdelávania.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA