CHI EE - Hosťovské rodiny

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

Hosťovské rodiny

Študenti sú umiest?ovaní v hosťovských rodinách, ktoré nie sú za hosťovanie študenta platené, no časť programového poplatku pokrýva náklady na stravu. Sú to rodiny trvalo žijúce vo Francúzsku.

Hosťovskou rodinou môže byť rodičovský pár s deťmi alebo bez detí, môže to byť aj samostatne žijúci rodič.

Rodiny nie su diskriminované na základe rasy, náboženstva ani socio-ekonomickej úrovne.

Študent môže byť umiestnený v jednej rodine spolu s iným výmenným študentom, ale z inej krajiny a s iným materinským jazykom.

Hosťovská rodina musí spĺ?ať okrem iného aj finančné a morálne kritériá, aby mohla študenta hosťovať. Toto všetko je predmetom skúmania prihlášky hosťovských rodín a do úvahy sa berie aj rozhovor s rodinou, ktorý urobí pracovník partnerskej organizácie pred definitívnym rozhodnutím o akceptovaní jej prihlášky a hlavne pred pridelením študenta do hosťovskej rodiny.

Pokiaľ by došlo z akýchkoľvek dôvodov k problémom v hosťovskej rodine, rieši ich pracovní partnerskej organizácie.  V prípade odôvodnenej potreby zabezpečíme výmenu hosťovskej rodiny.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA