CHI EE - Prihlásenie

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

Prihlásenie

Po ukončení registrácie nasleduje samotné „Prihlásenie do programu“.

Pripravíme Vám veľký prihlasovací balík ktorý slúži na vytvorenie vzájomných zmluvných vzťahov, zoznámenie sa s pravidlami programu a na získanie potrebných údajov pre organizačné zabezpečenie pobytu pre dodávateľa aj pre nás.

Podľa Vašej voľby Vám ho zašleme poštou, alebo si ho vyzdvihnete osobne v jednej z našich prevádzok.

Po vyplnení všetkých dokumentov je možné ich poslať poštou, alebo doručiť osobne do centrály v Bratislave, najlepšie   po ohlásení a dohodnutí termínu návštevy a uhradiť zálohu.

  • Záloha za pobyt je uvededená v zmluve.

V období medzi doručením prihlasovacieho balíka a jeho vrátením je potrebné absolvovať interview a jazykový test, ktorý overí úrove? jazykových znalostí a zabezpečuje, aby ich vstupná úrove? bola primeraná. Tým je zabezpečené aby úvodné zaťaženie študenta pri zahájení nebolo neúmerné. Najmä v prípadoch včasného prihlásenia je možné to spojiť aj s odovzdaním prihlasovacieho balíka.

Po odovzdaní prihlášky a jej skontrolovaní nasleduje doručenie potrebných úprav a prípadné doplnenie informácií vo vrátenej prihláške. Nasleduje jej odoslanie do francúzskej centrály .

Spravidla v priebehu 5 týžd?ov poriadateľ rozhodne o prijatí do programu. Po následnom vydaní rozhodnutia o prijatí do programu je splatný zvyšok programového poplatku. Jeho uhradením je prihlasovací proces ukončený.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA