CHI EE - Ďalší postup

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

Ďalší postup

Umiestnenie študenta

Nasleduje vyhľadávanie hosťovskej školy a hosťovskej rodiny. Priemerná doba umiest?ovania je 3 mesiace od vydania rozhodnutia o umiestnení. Po umiestnení je študentovi doručené umiestnenie v štandardnom rozsahu formulára formátu A4, v ktorom sú uvedené informácie o hosťovskej škole a hosťovskej rodine. Nasleduje nadviazanie kontaktov s hosťovskou rodinou.

Orientácia

Spravidla v priebehu druhej polovice mája sa koná Orientácia v Bratislave a v prvej polovici júna sa koná v Košiciach. Týmto termínom je potrebné v dostatočnom predstihu prispôsobiť povinnosti študentov a naturálnych rodičov. Podrobnosti o obsahu nájdete v submenu „Orientácia“.

Doprava

Doprava do Francúzska je možná vlakom alebo lietadlom. Rodičia sa sami rozhodnú, či budú sami organizačne zabezpečovať dopravu študenta, alebo tým poveria CHI-EE, ktoré organizačne zabezpečuje iba leteckú dopravu. Viac v submenu Odchod na pobyt“.

Letenky

Vzhľadom k viacerým termínom odletu sa ich zabezpečovania začína v priebehu júna (jesenný semester) / októbra (jarný semester), kedy sa hradí záloha na letenku, ktorá sa zúčtováva po odlete študentov.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA