CHI EE - Naše doporučenia

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

Naše doporučenia

Program je vhodný pre študentov a rodičov ktorí majú nadpriemerné akademické a profesionálne ambície a chcú odstrániť vybrané medzery školského systému formou investícií do nadštandardného vzdelávania. Program je vhodný na budovanie niektorých všeobecných zručnosti a vlastnosti ako sú jazykové znalosti na úrovni bilinguálnosti, samostatnosť, rozhľad, tvorivosť, tolerancia, poznanie iných kultúr a zvýšenie celkovej pripravenosti na praktické pôsobenie v globalizovanom prostredí.

Je výhodné ak účasť na programe je súčasťou viacerých doplnkových vzdelávacích aktivít dopl?ujúcich obvyklé vzdelávacie systémy, v rámci prípravy na profesijne pôsobenie v narastajúcej konkurencií na trhu práce na nadpriemerných pracovných pozíciách, prípadne v oblasti podnikania.

 

 


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA