CHI EE - Podmienky účasti

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Študijné pobyty na stredných školách » Angličtina » USA » Štátne školy »  Podmienky účasti

Podmienky účasti

  • vek: 15 – 18,5 rokov: ku dňu zahájenia programu
  • jazykové znalosti: na úrovni min. 3 ročného štúdia na strednej škole – overujú sa testom
  • školský prospech: výborný školský prospech (ak sú známky na vysvedčení horšie ako 3 potrebný individuálny súhlas centrály)
  • zdravotný stav: dobrý, bez požiadaviek na špeciálnu starostlivosť
  • záujem o účasť: schopnosť prispôsobiť sa, zrelosť, samostatnosť, flexibilita

Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA