CHI EE - O Programe

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

O Programe

Čo je to Academic Year Program?

Sú to študijné pobyty na stredných školách v trvaní jedného školského roka (2 semestre), alebo jedného polroka (1 semester) v USA. Určené sú študentom stredných škôl vo veku 15 až 18,5 rokov. Výhodné je zúčastňovať sa programu tak, aby ste v USA nemuseli navštevovať 4. ročník a podľa možností pred dosiahnutím veku 18 rokov (nie je nevyhnutné).

Študenti sa stávajú „veľvyslancami“ svojej krajiny a preberajú na seba všetky práva, povinnosti a zvyklosti študentov USA. Program realizujeme v 34 štátoch. Základnými subjektmi umožňujúcimi realizáciu programu sú dobrovoľné hosťovské školy a rodiny.

Predprihláška na stiahnutie

AYP USA - štátne školy 2018-2019.docx


ACADEMIC YEAR PROGRAM – ŠTUDIJNÝ POBYT NA STREDNEJ ŠKOLE

Druh: študijný pobyt na stredných školách v USA

Ubytovanie: v dobrovoľnej hosťovskej rodine

Vek: 15 – 18,5 rokov

Dĺžka trvania: 1 alebo 2 semestre

Jazykové znalosti: min. 3 roky štúdia jazyka na základnej a strednej škole každý účastník absolvuje štandardizovaný jazykový test, kde sa overí jeho schopnosť komunikovať v anglickom jazyku na úrovni požadovanej programom AYP.

Školský prospech: výborný školský prospech (študenti so známkami na vysvedčeniach horších ako 3, sú prijatí do programu len na základe individuálneho súhlasu centrály v USA)

Zdravotný stav:   dobrý (bez požiadaviek na špeciálnu starostlivosť počas pobytu)

Dozorovanie študenta: dvojúrovňový profesionálny supervising (v obidvoch úrovniach profesionálny supervising počas celej doby pobytu bez využitia dobrovoľníkov)

Informovanie o priebehu pobytu: 8 –10 správ za rok (zasielaných rodičom) podľa dostupných info ako v jedinej exchange organizácii na svete

Poobedňajšie aktivity: bohaté možnosti v oblasti kultúry, športu a prípadne aj vzdelávania

Lokalizácia škôl: v 34 štátoch americkej federácie


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA