CHI EE - Cenník 2016/2017

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

Cenník 2016/2017

 Ceny platné pre školský rok 2016 / 2017

 Štátne stredné školy v USA

Časové obdobie prihlásenia

2-semestrálny pobyt
(celý školský rok)

1-semestrálny pobyt

 (zimný semester)

1-semestrálny pobyt

 (letný semester)

do 30.9. 2015

7 690 USD

6 250 USD

6 250 USD

Oktober, November 2015

7.790 USD

6 380 USD

6 250 USD

December, január, február 2016 Uzávierka programu 28.2.2016

7 890 USD

6.480 USD

6.350 USD

Expresný režim*

marec 2016

7.990 USD*

6 540 USD*

6.350 USD*

Expresný režim*

apríl, máj, jún 2016

individuálne*

individuálne*

Máj-Sept.

6.100 USD*

Doplnkové služby

Expresný príplatok za prihlášky v expresnom režime *

* 350 USD

Voliteľné služby

Garancia umiestnenia v štáte** (len do 31.1.2016)

850 USD

Preferencia umiestnenia v štáte (do 28.2.2013)

150 USD

Preklady správ o priebehu pobytu

50 USD

 *Expres. režim prijímania po 1.3. 2016 na základe individuálneho súhlasu centrály v USA na oneskorené prijatie do programu

**Pozn.: Garancie umiestnenia pre štáty California, Oregon a Washington limitované dátumom 31.1.2016 a počtom miest!

Voliteľné výlety ponúkané priamo v USA. Obvyklá je dĺžka výletov na 1–7 dní. Niektoré spravidla kratšie sú nízkonákladové, prípadne bezplatné. Najnáročnejšie sú 5-7 dňové v cenách cca 700 - 1 000 USD

Ďalšie poplatky:

Vízový poplatok - 140 USD

SEVIS poplatok - 180 USD

Pozn.: CHI-EE nezodpovedá za zmeny vízových a Sevis poplatkov nakoľko sú určované štátnymi orgánmi USA


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA