CHI EE - Supervising

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Odborné stáže » Internship USA » Internship USA »  Supervising

Supervising

Dohliadajúci pracovníci CHI-USA

·          Regionálny koordinátor (RC)

Je zodpovedný za určité geografické teritórium USA, zamestnáva a koordinuje svojich pracovníkov a celý program IP. Jeho úlohou je riadenie miestnych koordinátorov, riešenie problémov, realizácia celého programu a reprezentácia voči miestnej komunite. V niektorých prípadoch je možné, že regionálny koordinátor je zárove? aj miestnym koordinátorom.

 

·          Miestny koordinátor (CC)

Je pridelený každému stážistovi. Tento koordinátor je (v závislosti na variante programu) zodpovedný za vyhľadanie hosťovskej firmy a hosťovskej rodiny. Koordinátor je prostredníkom medzi hosťovskou firmou, stážistom a hosťovskou rodinou a stará sa o hladký, príjemný a užitočný priebeh programu. Intern má možnosť sa na neho obracať so svojimi problémami týkajúcimi a programu a priebehu stáže. Navyše ho kontaktuje približne v mesačných intervaloch, kedy má priestor prerokovať svoje problémy alebo nejasnosti.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA