CHI EE - Najčastejšie otázky - FAQ

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Odborné stáže » Internship USA » Internship USA »  Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky - FAQ

1. Aký je rozdiel medzi pre-prepared a exlusive?
 
Pre.prepared- pracovné pozície, ktoré ponúkame a máme ich predpripravené
Exclusive- pracovné pozície, ktoré sa trochu líšia od klasicky ponúkaných ponúk a sú zriedkavé
 
2. Ako dlho trvá umiestnenie študenta do programu?
 
Zvyčajne trvá umiestnenie 2-3 mesiace od registrácie, každá požiadavka je však jedinečná a môže to trvať aj dlhšie alebo kratšie.
 

3. Aké sú akceptované oblasti, ktoré spĺ?ajú podmienky prijatia do programu ITP a vydania víz J-1?

 • Umenie a kultúra
 • Hotelierstvo a cestovný ruch
 • Manažment, Obchod a reklama
 • Inžinierstvo
 • Konštrukcie a výstavby

 

4. Aké profesijné oblasti nie sú akceptovateľné?

 • Au pair/ babysitting
 • Upratovacie práce
 • Práca v kempe
 • Internship zameraný na zdravotníctvo
 • Psychiatria
 • Personál na lodi a v lietadle, pilot

 

5. Čo sa rozumie pod pojmom List Hosťovskej firme/ Letter of introduction to Host Business?

Krátka esej, kde detailne opíšete svoje schopnosti a zručnosti. Zdôrazníte, v čom budete pre firmu prínosom a aké sú vaše očakávania. Je dobré zahrnúť a špecifikovať vaše úspechy.
 

6. Čo je to Training / Internship Placement Plan (T/IPP)?

Je to dohoda, ktorú s hosťovskou firmou musí podpísať každý uchádzač. Je to vlastne prehľad špecifických profesijných cieľov a plánov záujemcu počas Internshipu a ich porovnanie s praktickým náčrtom Internshipu ponúkaného hosťovskou firmou. Je zo zákona povinné, aby pred odchodom záujemcu do USA bola táto dohoda uzavretá a súhlasili s ?ou obe strany.

 

7. Môžem počas trvania programu zmeniť hosťovskú firmu?

Účastník môže pracovať iba vo firme, o ktorej sa dohodol s CHI a s ktorou podpísal T/IPP. Nemôže svojvoľne T/IPP alebo firmu zmeniť. Ak tak urobí bez súhlasu CHI, poruší tým svoj vízový status a CHI môže zrušiť svoj sponsorship.

 

8. Môžem si vybrať štát resp. mesto, kde by som chcel/a stáž absolvovať?

Záujemca môže požiadať o umiestnenie do určitej lokality, ale len formou preferencie. To znamená, že CHI-USA toto umiestnenie nemôže garantovať, a to z dôvodu, že sa snaží nájsť firmu, ktorá by čo najviac vyhovovala odbornému profilu účastníka a to nie je vždy vo zvolenej lokalite možné. Bližšie informáciách o ponúkaných lokalitách nájdete v submenu „Lokality“.
 

9. Ako dlho trvá proces umiest?ovania?

Vo verzii Self placement  je doba umiest?ovania kratšia, keďže si klient vyhľadá firmu a ubytovanie sám. CHI USA však musí preveriť zamestnávateľa a potvrdiť tréningový plán. Tento proces môže trvať približne 2-4 mesiace.
Vo verzii IP placement hľadá CHI USA umiestnenie pre klienta. Pri neplatenej forme trvá umiest?ovanie cca 4 mesiace pri platenej je to približne 4-6 mesiacov.
 

10. Na koho sa môžem obrátiť v USA v prípade vzniknutých problémov?

Každému účastníkovi bude pridelený miestny koordinátor, ktorý sa stará o vzťahy medzi stážistom, hosťovskou firmou prípadne aj hosťovskou rodinou.
 

11. Čo ak sa „nepohodnem“ s hosťovskou firmou? Môžem ju zmeniť?

Zmena hosťovskej firmy inicializovaná zo strany študenta, je podmienená schválením sponzora programu, teda CHI-USA a je okrem iného podmienená opätovným overením vhodnosti zamestnávateľa pre program a akceptovateľnosti tréningového plánu. Tomu však predchádza kontrola dodržiavania tréningového plánu a inerných firemných predpisov. Praktikant musí dostávať to, čo je predmetom programu, ale zárove? musí plniť aj svoje povinnosti stážistu.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA