CHI EE - Študijné pobyty na stredných školách

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy »  Študijné pobyty na stredných školách

Podrobnosti

Študijné pobyty na stredných školách

Skupina veľmi populárnych študijných, alebo kulturno-výmenných programov s mimoriadnou efektívnosťou a širokým prínosom pre účastníkov, dosahovanom navyše vo veľmi vhodnom veku. Účastníci majú možnosť študovať v inom školskom systéme, spoznať ho, čerpať z jeho výhod, spoznať kultúrne zvyklosti danej krajiny medzi rovesníkmi, tak aj hosťovských rodinách.
Majú možnosť dlhé mesiace praktizovať cudzí jazyk a dosiahnuť jeho veľmi dobré ovládanie.
Väčšina z účastníkov dosahuje pri jeho ovládaní úroveň bilanguálnosti. Významným prínosom je aj podstatný nárast samostatnosti u väčšiny účastníkov.
K dispozícii sú programy na štátnych aj súkromných stredných školách a v celej rade štátov vo svete.

Dlhodobo najpopulárnejším programom je štúdium na stredných školách v USA, ktoré máme možnosť ponúkať od roku 1990. V našej agentúre patria k dlhodobo najpredávanejším . Ďalšie tradičné krajiny, v ktorých sa tieto pobyty usporadúvajú sú Nemecko a Francúzsko. V poslednej dobe však okrem toho rastie záujem aj o ďalšie krajiny najmä Kanadu a Španielsko. 

 

Určenie

Vhodné pre akademicky ambicióznych stredoškolských študentov so záujmom o spoznanie iných kultúr a včasné zvládnutie cudzieho jazyka. Optimálne je zúčastniť sa pobytu v 2., alebo 3. ročníku strednej školy. Najvhodnejšie pre študentov gymnázií. Tvorí dôležitú zložku nadpriemernej akademickej profesionálnej prípravy v rodinách s podnetným prostredím. V poslednom čase jeho cenová dostupnosť v dôsledku:

  • rýchleho nárastu životnej úrovne
  • prechodu na Euro

veľmi narástla a rýchlo sa stáva súčasťou nového životného štýlu stredoškolákov.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA