CHI EE - Štátne školy

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Študijné pobyty na stredných školách » Angličtina » Írsko »  Štátne školy

Štátne školy

Prostredníctvom nášho providera, s ktorým spolupracujeme vo viacerých krajinách, poskytujeme umiestnenie v Dubline pre zahraničných študentov na 5-tich dobrovoľných školách (3 školy s oddeleným pohlavím a 2 zmiešané školy) lokalizované na juhu Dublina. Finálne rozhodnutie o umiestnení do konkrétnej školy, však robí vedenie príslušnej školy na základe aktuálnej obsadenosti. Je preto výhodné prihlásiť sa skôr. Lokalitu si však volí študent, ale škola v danej lokalite je už zohľadľovaná len podľa aktuálnych možností danej školy.

Umiestnenie v súkromných školách môže byť organizované po požiadaní. Program je určený len pre študentov z EÚ. Okrem toho umiestňujeme študentov v Killarney, Cork –u a Tralee.,

Typy škôl

Vzdelanie v Írskej republike je podobné tým ostatným v západných krajinách. Sú tu tri základné stupne vzdelania: Základné, stredné a vysokoškolské vzdelanie. V posledných rokoch, však úroveň vzdelania v Írskej republike enormne vzrástla. Mnoho študentov navštevuje a ukončí stredoškolské vzdelanie a približne 90% absolventov absolvuje záverečné skúšky, takzvanú maturitnú skúšku. Stredoškolské vzdelanie je zväčša absolvované v miestnych, všeobecných, odborných alebo voliteľných školách.

  • miestna škola v Írsku je typ strednej školy, ktorá bola založená a vedená vládou Írska, tzn. že je priamo a individuálne financovaná  štátom. K dispozícií sú akademické a odborné možnosti, ktoré sú širšie a dostupnejšie ako na iných typoch škôl. Miestne školy sú delené na dva modely – miestna škola vedená pod Ministerstvom  školstva  a vedy a akadémia  pod  záštitou  Miestnej  dobrovoľnej  vzdelávacej komisie.
  • všeobecná škola je škola, ktorá vyučuje všeobecné spektrum predmetov povinných aj voliteľných z akademického, ale aj pracovného oboru. Aby sa tento zámer dosiahol, je zvykom, že škola je veľká, aby sa zabezpečilo vzdelanie detí so širokým výberom schopností. Všeobecný systém školstva je stále pomerne malý a na zvýšenie kapacít bol zmenený na Návrh všeobecného školstva. Všeobecný model vzdelávania je všeobecne spojený so staršími školami, ktoré boli pod katolíckym alebo protestantským vedením. Cirkevnizácia stále pokračuje, aby viedla školy ako patrónov alebo správcov, čo znamená že školský majetok patrí do vlastníctva štátu ale starostlivosť oňho zabezpečuje správca.
  •  odborné školy poskytujúce odborné vzdelanie sú takisto nazývané niekedy aj ako Obchodné  školy  alebo  profesijné  akadémie.  Boli  zriadené  za  účelom prípravy študentov pre vykonávanie istého druhu zamestnania. V posledných rokoch nastala zmena a v súčasnosti tieto školy poskytujú odborné vzdelanie vo vysoko konkurenčných štandardoch.
  • voliteľné  stredné  školy  v Írsku  sú typom školy, ktoré sú súkromne vlastnené a vedené, často cirkevnými autoritami, najmú v regióne silného rímsko-katolíckeho náboženstva.  Tak  ako  aj  pôvodné školy, sú financované prevažne štátom a z menšej časti aj miestnou  komunitou (približne 90%  učiteľských  platov  sú  vyplácané  štátom). Voliteľné  stredné  školy navštevuje  približne  60% všetkých stredoškolákov  a stále  tvoria  najväčšiu  časť  stredoškolského systému.

Školy v Dubline

Prostredníctvom nášho partnera využívame jeho dlhodobé a úspešnému vzťahy s niekoľkými strednými školami na juhu Dublina, kde umiestňuje zahraničných študentov už desať rokov. Ponúkame voľbu miestnej dennej školy, 3 oddelené školy (podľa pohlavia) a 2 zmiešané (obidve pohlavia) sídliace v najvyhľadávanejšej časti predmestia Dublina, hneď po rezidenčnej. Tieto školy sú voliteľné stredné školy.

Náš miestny koordinátor je akreditovaný Írskou divíziou pre Vedu a vzdelanie. Je všeobecne možné vybrať si hosťujúcu školu. Preferencie študenta budú zvážené hneď ako to bude možné.

Školy v Killarney (Cork, Tralee)

K dispozícii je jedna chlapčenská škola, jedna dievčenská škola a jedna škola so zmiešaným pohlavím. Okrem toho je k dispozícií aj umiestnenie v Corku (Cena Killarney + 300 Euro) alebo v Tralee.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA