CHI EE - O programe

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

O programe

 

Názov: IRE/AYP 

vek: 15 (v čase príchodu)– 19 (v čase odchodu)

Študijný pobyt na stredných školách v Írsku

Najmenej 3 roky angličtiny

 
 
 
 
 
 

Intenzita

2 / 1 semester

Prospech a znalosti:

Nie horší ako 3, minimálne 2 roky štúdia jazyka

UBYTOVANIE

hosťovská rodina

STRAVA

Plná strava v hosťovskej rodine

LOKALITY

Dublin, Killarney /Trallee a Cork

AKTIVITY

Šport, umenie...

N?STUPNÉ TERMÍNY

September / január

ORIENTAČN? CENA

8 760 € – 2 semestre


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA