CHI EE - Určenie

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

Určenie

Program je určený pre študentov s nadpriemernými akademickými a profesijnými (aj kariernými) ambíciami, ktorí chcú zavčasu získavať potrebné vedomosti, získavať prehľad o spôsobe života a štúdia vo vyspelých svetových ekonomikách, zavčasu získať bilinguálnosť a budovať potrebné zručnosti.

Najvhodnejší je tento program najmä pre študentov gymnázií. Tvorí dôležitú zložku nadpriemernej akademickej a profesionálnej prípravy v rodinách s podnetným prostredím.

V poslednom čase jeho dostupnosť v dôsledku rýchleho nárastu životnej úrovne a prechodu na Euro veľmi narástla a rýchlo sa stáva súčasťou nového životného štýlu stredoškolákov.

Preto neváhajte, využite túto skvelú možnosť a postavte si lepšie základy pre svoju budúcnosť už dnes!


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA