CHI EE - Podmienky účasti

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Študijné pobyty na stredných školách » Angličtina » Írsko » Štátne školy »  Podmienky účasti

Podmienky účasti

Občianstvo Európskej únie:

Tento program je dostupný len pre študentov s občianstvom v EÚ. Títo študenti sú obyvatelia žijúci v EÚ, ktorí boli vyučovaní v EÚ počas obdobia minimálne 3 rokov pred začatím kurzu.
  

Vek: 

Program je určený študentom stredných škôl vo veku 15 – 18 rokov (študenti musia mať najmenej 15 rokov pri nástupe na program a najviac 19 rokov v čase odchodu z programu).
  

Jazykové znalosti: 

Sú požadované minimálne 2 roky štúdia anglického jazyka a dobré študijné výsledky.
  

Školský prospech: 

Výborný školský prospech.
 

Interview:

Každý študent  musí prejsť osobným pohovorom vo svojej vlastnej krajine predtým, než je do programu prijatý.
  

Riaditelia škôl finálne rozhodnú o predmetoch pre každého študenta pri osobnom stretnutí. Obyčajne sú študenti, ktorí dosiahli vek 16 rokov zaradení do 4. ročníka - Prestupného ročníka (Transition Year), študenti medzi 16-17 normálne navštevujú 5. ročník. 

Študenti starší ako 17 navštevujú 6. ročník. Na konci 6. ročníka robia študenti záverečnú skúšku vo forme Leaving Certificate Examination. Tento kurz (tzv. Senior cyklus) je dvojročný a preto pre niektorých študentov je veľmi náročné zvládnuť túto prípravu v priebehu jedného ročníka.


Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA