CHI EE - V čom sme iní

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

V čom sme iní

  1. Najdlhšie všeobecné aj špecializované skúsenosti na Slovensku na základe zahájenia činnosť v januári 1990. A už od roku 1992 je AYP (štúdium na strednej škole) v počte študentov náš absolútne najúspešnejší a najprepracovanejší program.
  2. Sme rodinnou firmou (family business) a okrem vlastností typických pre tento druh firiem (stabilita, konzistentnosť firemnej kultúry) sme skúsenosti získali aj účasťou vlastných detí na tomto programe aj niektorých ďalších.
  3. Nadpriemerne kvalitný systém dozorovania spočívajúci najmä v používaní iba profesionálneho supervisingu ktorí zabezpečujú špecializovaní pracovníci školskej správy riadení riaditeľom internacionálneho programu. 
  4. Je pre nás dôležité, aby rodičia vedeli, ako ich deti v Írsku napredujú a ako pokračuje ich štúdium a prispôsobovanie sa novému prostrediu. Preto rodičia obdržia 4-krát ročne celkovú správu o priebehu pobytu. Ak by sa vyskytli nejaké vážnejšie problémy, rodičia budú o nich informovaní okamžite.
  5. Informácie o hosťovských školách a hosťovských rodinách poskytujeme v širokom rozsahu (mená hosťovských rodičov, adresa, zamestnanie, počet a vek detí (ak nejaké majú), záujmy rodiny a podobne). Obdržíte aj e-mailovú adresu rodiny, takže na prípadné otázky vám zodpovie priamo rodina.
  6. Centrála v Írsku používa mimoriadne spoľahlivý spôsob umiest?ovania študentov a každý, kto bude prijatý do programu si môže byť na 100% istý, že bude umiestnený.
  7. Full servis - Poskytujeme úplné organizačné zabezpečenie programu, takže od prihlásenia sa až po príchod študenta z Írska prichádzate do styku len s nami.
  8. Zaškolenia - CHI-EE veľmi starostlivo pripravuje študenta na pobyt v Írsku. Pred odchodom musí študent spolu s rodičom absolvovať povinnú orientáciu, ktorá je zameraná na jednotlivé fázy pobytu v Írsku, oboznámenie sa so zvyklosťami Írska, najčastejšími problémami, aby sa čo najviac predišlo „kultúrnemu šoku“ a zabezpečilo kvalifikovane používanie programu.
  9. Súčasťou našej práce je aj nadpriemerným zmysel pre detail ktorý sa odráža v prepracovanosti programu a našom systéme práce.
  10.  Nadpriemerne rozvinuté asistenčné a konzultačné služby pred pobytom aj počas neho. Počas pobytu nadväzujú na profesionálny systém dozorovania (supervisingu) našej centrály a opierajú sa o skúsenosti získané na najväčšom počte študentov na Slovensku (viac ako 2 500 absolventov).

Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA