CHI EE - Hosťovské školy

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Programy » Študijné pobyty na stredných školách » Angličtina » Írsko » Štátne školy »  Hosťovské školy

Hosťovské školy

Školský systém
 
Typická stredná škola pozostáva z prvého až tretieho ročníka (s Junior Certificate Examination, ktorí sa robí po skončení 3. ročníka), väčšinou nasleduje voliteľný prechodný rok (na niektorých školách je povinný) a záver štúdia pozostáva z 5. a 6. ročníka, ktorý sa končí absolvovaním Leaving Certification Examination.
 
o         Junior Cycle (1.-3. ročník) poskytuje vzdelanie na prvom stupni a končí sa dosiahnutím certifikátu Junior Certificate Examination. Tento certifikát študent dostáva po troch rokoch štúdia po dovŕšení veku 14 rokov.
o         Prechodný rok (Transition year) predstavuje jednoročný neformálny kurz, ktorý navštevuje neustále viac študentov. Cieľom kurzu je pripraviť študentov na pracovné umiestnenie po ukončení štúdia.
o         Senior Cycle (5.-6. ročník) nastupuje po Junior Cycle a končí sa certifikátom Leaving Certificate Examination, ktorý predstavuje záverečnú skúšku. Tento certifikát dostane študent po minimálne 2 rokoch štúdia po získaní Junior Certificate Examination.
 

Približný vek
 Program
12-13
Junior cyklus Rok 1
13-14
Junior cyklus Rok 2
14-15
Junior cyklus Rok 3 + Junior Certificate Examination
15-16
Senior cyklus Rok 1 ( prechodný rok)
16-17
Senior cyklus Rok 2
17-18
Senior cyklus Rok 3 + Leaving Certificate Examination
Študenti, ktorí ukončia Strednú školu dostanú Záverečný Certifikát

 
Riaditelia školy príjmu konečné rozhodnutie ohľadom predmetov pre každého študenta  pri osobnom stretnutí
 
Ponúkané predmety
o         výtvarná výchova
o         biológia
o         obchod
o         chémia
o         anglický jazyk
o         ekonómia
o         francúzsky jazyk
o         nemecký jazyk
o         geografia
o         dejepis
o         domáca ekonómia
o         matematika
o         hudobná výchova
o         fyzika
o         náboženská výchova
o         informatika
o         telesná výchova
 
Niektoré školy ponúkajú extra hodiny anglického jazyka pre zahraničných študentov.
 
Pokiaľ sa nejaký študent rozhodne urobiť nejakú skúšku počas jeho pobytu v Írsku, poplatky za preskúšanie sú na jeho vlastnú zodpovednosť.
 
Mimoškolské aktivity sa líšia na každej škole, ale obyčajne sú ponúkané športové aktivity.
 
Vyučovanie

Vyučovanie začína skoro v septembri a končí na začiatku júna.

PROGRAM
ZAČIATOK
KONIEC
Prvý polrok
Koniec augusta
Polovica decembra
Druhý polrok
Začiatok januára
Koniec mája
Akademický rok
Koniec augusta
Koniec mája

 
V Írsku je školský rok delený na 3 trimestre a trvá približne 9 mesiacov, od septembra do júna.
 
Typický školský de? začína o 9 hod. ráno a končí okolo 15,45 poobede. Vyučovanie má 8 vyučovacích hodín za de? a jednu krátku prestávku. Všetky školy vyžadujú uniformu a veľa škôl vyznáva náboženstvo, ale sú vítaní študenti všetkých vierovyznaní.
 
Prázdniny
Študenti majú dvakrát do roka prázdniny v trvaní približne dvoch týžd?ov a to na Vianoce a cez Veľkú noc. Počas jesenného a jarného semestra sú aj tzv. Polročné prázdniny, ktoré trvajú týžde? (koniec októbra a stred februára).

Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA